ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.co.id
Rp350,000 IDR
1 سال
Rp350,000 IDR
1 سال
Rp350,000 IDR
1 سال
.my.id
Rp75,000 IDR
1 سال
Rp75,000 IDR
1 سال
Rp75,000 IDR
1 سال
.biz.id
Rp75,000 IDR
1 سال
Rp75,000 IDR
1 سال
Rp75,000 IDR
1 سال
.web.id
Rp75,000 IDR
1 سال
Rp75,000 IDR
1 سال
Rp75,000 IDR
1 سال
.or.id
Rp75,000 IDR
1 سال
Rp75,000 IDR
1 سال
Rp75,000 IDR
1 سال
.ac.id
Rp75,000 IDR
1 سال
Rp75,000 IDR
1 سال
Rp75,000 IDR
1 سال
.sch.id
Rp75,000 IDR
1 سال
Rp75,000 IDR
1 سال
Rp75,000 IDR
1 سال
.id
Rp275,000 IDR
1 سال
Rp275,000 IDR
1 سال
Rp275,000 IDR
1 سال
.ponpes.id
Rp75,000 IDR
1 سال
Rp75,000 IDR
1 سال
Rp75,000 IDR
1 سال
.co

سال
N/A
N/A
.info

سال
N/A
N/A
.black

سال
N/A
N/A
.blue

سال
N/A
N/A
.kim

سال
N/A
N/A
.pink

سال
N/A
N/A
.red

سال
N/A
N/A
.shiksha

سال
N/A
N/A
.promo

سال
N/A
N/A
.pet

سال
N/A
N/A
.archi

سال
N/A
N/A
.bio

سال
N/A
N/A
.ski

سال
N/A
N/A
.green

سال
N/A
N/A
.io

سال
N/A
N/A
.ac

سال
N/A
N/A
.sh

سال
N/A
N/A
.pro

سال
N/A
N/A
.organic

سال
N/A
N/A
.biz

سال
N/A
N/A
.club

سال
N/A
N/A
.link

سال
N/A
N/A
.gift

سال
N/A
N/A
.guitars

سال
N/A
N/A
.pics

سال
N/A
N/A
.photo

سال
N/A
N/A
.blackfriday

سال
N/A
N/A
.hiphop

سال
N/A
N/A
.audio

سال
N/A
N/A
.juegos

سال
N/A
N/A
.hosting

سال
N/A
N/A
.property

سال
N/A
N/A
.click

سال
N/A
N/A
.diet

سال
N/A
N/A
.help

سال
N/A
N/A
.flowers

سال
N/A
N/A
.lol

سال
N/A
N/A
.hiv

سال
N/A
N/A
.mom

سال
N/A
N/A
.cars

سال
N/A
N/A
.auto

سال
N/A
N/A
.la

سال
N/A
N/A
.wiki

سال
N/A
N/A
.press

سال
N/A
N/A
.rest

سال
N/A
N/A
.ink

سال
N/A
N/A
.xyz

سال
N/A
N/A
.space

سال
N/A
N/A
.website

سال
N/A
N/A
.host

سال
N/A
N/A
.pw

سال
N/A
N/A
.bar

سال
N/A
N/A
.design

سال
N/A
N/A
.love

سال
N/A
N/A
.site

سال
N/A
N/A
.tech

سال
N/A
N/A
.online
Rp150,000 IDR
1 سال
Rp520,000 IDR
1 سال
Rp520,000 IDR
1 سال
.college

سال
N/A
N/A
.rent

سال
N/A
N/A
.theatre

سال
N/A
N/A
.protection

سال
N/A
N/A
.security

سال
N/A
N/A
.store

سال
N/A
N/A
.fans

سال
N/A
N/A
.tickets

سال
N/A
N/A
.fm

سال
N/A
N/A
.radio.fm

سال
N/A
N/A
.radio.am

سال
N/A
N/A
.fun

سال
N/A
N/A
.art

سال
N/A
N/A
.cx

سال
N/A
N/A
.ooo

سال
N/A
N/A
.storage

سال
N/A
N/A
.icu

سال
N/A
N/A
.feedback

سال
N/A
N/A
.observer

سال
N/A
N/A
.reit

سال
N/A
N/A
.realty

سال
N/A
N/A
.immobilien

سال
N/A
N/A
.ninja

سال
N/A
N/A
.kaufen

سال
N/A
N/A
.moda

سال
N/A
N/A
.social

سال
N/A
N/A
.dance

سال
N/A
N/A
.pub

سال
N/A
N/A
.actor

سال
N/A
N/A
.republican

سال
N/A
N/A
.futbol

سال
N/A
N/A
.reviews

سال
N/A
N/A
.consulting

سال
N/A
N/A
.haus

سال
N/A
N/A
.rocks

سال
N/A
N/A
.airforce

سال
N/A
N/A
.army

سال
N/A
N/A
.navy

سال
N/A
N/A
.engineer

سال
N/A
N/A
.rehab

سال
N/A
N/A
.gives

سال
N/A
N/A
.attorney

سال
N/A
N/A
.degree

سال
N/A
N/A
.dentist

سال
N/A
N/A
.lawyer

سال
N/A
N/A
.market

سال
N/A
N/A
.mortgage

سال
N/A
N/A
.software

سال
N/A
N/A
.vet

سال
N/A
N/A
.rip

سال
N/A
N/A
.auction

سال
N/A
N/A
.forsale

سال
N/A
N/A
.band

سال
N/A
N/A
.democrat

سال
N/A
N/A
.video

سال
N/A
N/A
.sale

سال
N/A
N/A
.news

سال
N/A
N/A
.studio

سال
N/A
N/A
.live

سال
N/A
N/A
.family

سال
N/A
N/A
.games

سال
N/A
N/A
.org
Rp200,000 IDR
1 سال
Rp200,000 IDR
1 سال
Rp200,000 IDR
1 سال
.com
Rp200,000 IDR
1 سال
Rp200,000 IDR
1 سال
Rp200,000 IDR
1 سال
.net
Rp200,000 IDR
1 سال
Rp200,000 IDR
1 سال
Rp200,000 IDR
1 سال
.cc

سال
N/A
N/A
.tv

سال
N/A
N/A
.name
Rp150,000 IDR
1 سال
Rp150,000 IDR
1 سال
Rp150,000 IDR
1 سال
.top

سال
N/A
N/A
.asia

سال
N/A
N/A
.pictures

سال
N/A
N/A
.academy

سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains